Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
estirar

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
Entre altres significats té els de 'sotmetre una cosa a l'acció de dues forces que tendeixen a allunyar llurs punts d'aplicació, allargant-la, estenent-la, posant-la tibant' i 'fer força per portar cap a si una cosa'. És transitiu i, per tant, el complement no s'introdueix amb la preposició de. En aquest sentit és incorrecte el verb tirar.

Exemples
- Estirava tant el globus que el va petar.
- S'ha d'estirar la porta per a entrar [i no pas S'ha de tirar de ni S'ha d'estirar de].
- Estireu el fil fins que surti l'objecte [i no pas tireu del ni estireu del].