Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
tirar

Categoria
Verb transitiu i intransitiu

Descripció
1. Entre els diversos sentits, propis i figurats, que té hi ha el de 'fer força, una persona o un animal, per moure una cosa en la mateixa direcció en què ella o ell es mou', que no s'ha de confondre amb estirar. Aquest ús és transitiu i, doncs, el complement no s'ha d'introduir amb la preposició de.
2. És sinònim parcial de llançar: hi equival quan significa 'deixar anar, projectar amb impuls una cosa', però no s'ha de confondre amb llençar, 'desfer-se de'.
3. També significa 'deixar caure una cosa, un condiment, etc. en un recipient, una superfície, etc.; per tant, és ben correcte tirar una carta i no s'ha de caure en la ultracorrecció de *llençar / llançar una carta.
4. És incorrecte fer-lo servir, sol o amb pronom, en comptes del verb fer (pets, rots).

Exemples
1. Aquesta mula és massa vella per a tirar el carro [i no pas tirar de].
2. S'ha enfadat i li ha tirat la joguina al cap.
- Tira aquest paper a la paperera [diferent de Llença aquest paper].
3. Si sortiu, tireu-me aquestes cartes, si us plau [i no pas llenceu ni llanceu].
4. Totes les criatures van riure perquè un nen va fer un pet [i no pas es va tirar, ni es va fer ni va tirar].