Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
llinda

Categoria
Nom femení

Descripció
Fusta o pedra travessera que clou la part superior d'un portal o una finestra i que descansa sobre els muntants. És la paraula correcta en comptes del castellanisme *dintell. No té sentit figurat, sinó que s'han de fer servir altres mots, segons el cas.

Exemples
- A la casa on viu hi ha un escut a la llinda de la porta principal [i no pas al dintell].
- El límit de la fatiga és personal i variable [i no pas La llinda ni El dintell].