Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
inclús/usa

Categoria
Adjectiu

Descripció
1. És correcte, encara que poc utilitzat, com a adjectiu equivalent a inclòs/osa, comprès/esa.
2. És incorrecte fer-lo servir com a adverbi, en comptes dels correctes fins i tot, i tot o àdhuc.

Exemples
1. En aquest preu hi és inclusa la festa de comiat.
2. Hi va venir la directora i tot [i no pas inclús la directora].
- Aquestes imatges mostren que Mart és un lloc molt animat i que fins i tot hi podria haver volcans (hi podria haver volcans i tot) [i no pas inclús].