Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
oïda

Categoria
Nom femení

Descripció
1. Els únics significats d'aquest mot són 'acció d'oir' i 'sentit pel qual hom percep els sons', significats no pas exclusius seus, ja que els comparteix amb orella. És incorrecte, doncs, emprar oïda per a referir-se a l'òrgan físic, intern o extern.
2. Per tant, no és correcta l'expressió *fer oïdes sordes, sinó que ha de ser fer el sord.

Exemples
1. No es fien de cap testimoni d'oïda.
- La pèrdua de l'oïda pot aïllar més socialment que no pas la de la vista.
2. L'escriptor de qui parleu sempre fa el sord a les crítiques [i no pas fa oïdes sordes].