Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
fil

Categoria
Nom masculí

Descripció
1. A més del significat bàsic de 'cos de forma capil·lar, molt prim, flexible, d'una llargària indefinida, format ajuntant fibres i filaments, i que serveix per a cosir, teixir, etc.', en té molts d'altres, reals o figurats, que en deriven.
2. És un barbarisme l'ús d'aquest mot volent dir 'vora tallant de la fulla d'una eina': vegeu la primera accepció de tall.

Exemples
1. Fa servir fil de diferents colors per a brodar aquest mocador.
- Parlava amb un fil de veu.
2. Aquest argument és una eina de dos talls [i no pas fils].