Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
cadascun/a

Categoria
Pronom i determinant

Descripció
Tota persona o tota cosa de les que formen part d'un grup o una col·lectivitat; per tant, diferentment de cadascú, es refereix a una persona o cosa concretes, d'un grup. Fixem-nos que varia de gènere i nombre. És equivalent a cada un/a.

Exemples
- La responsabilitat final és de cadascun de vosaltres [o cadascuna si són dones; i no pas cadascú].
- Hi ha moltes criatures, cadascuna amb una personalitat diferent [i no pas cadascú].
- Visitaran cadascun del pisos que ofereixen [i no pas cadascú].