Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
per tal de

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
1. Aquesta locució, que significa 'a fi de, amb la finalitat de', es fa servir per a introduir complements que depenen de verbs que expressen una acció voluntària i regeixen una oració.
2. És incorrecte utilitzar per tal de per a introduir complements de noms, adjectius o adverbis o complements que depenen de verbs estàtics que no expressen acció voluntària.

Exemples
1. Va arribar abans per tal de trobar-nos a casa.
- Es lleva d'hora per tal de tenir temps de fer alguna cosa.
2. No és necessari un títol per a ser culte [i no pas per tal de].
- Li han explicat les eines que té a l'abast per a fer una bona feina [i no pas per tal de].

Bibliografia
Solà, J. (1994). Qüestions controvertides de sintaxi catalana. Barcelona: Edicions 62 (pàg. 146-152).