Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
c (ce)

Categoria
Nom femení

Descripció
El nom de la lletra c és ce, pronunciat [sé], amb un so com el de dues esses catalanes i no pas com el de la ce o la zeta castellanes, i el nom de la ç és ce trencada, amb el mateix so. Això s'ha de tenir en compte en la pronunciació de sigles, cognoms, topònims, etc. que contenen una c i quan es lletregen mots.

Exemples
- Han fet un CD-ROM d'història de l'art [amb la C pronunciada com si fos dues esses].
- És de San Francisco i treballa a la UPC [amb la primera c de San Francisco i la d'UPC pronunciades com si fossin dues esses].
- La paraula ceba s'escriu c, e, b, a [pronunciat se e be a].