Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
h (hac)

Categoria
Nom femení

Descripció
El nom de la lletra h és hac i no pas *atxe. Això s'ha de tenir en compte en la lectura de sigles que contenen una h i quan es lletregen mots.

Exemples
- A l'escrit hi havia la sigla HB [llegit hac be].
- Molts cognoms catalans acaben amb ch [llegit se hac].