Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
v (ve o ve baixa)

Categoria
Nom femení

Descripció
El nom de la lletra v és ve o ve baixa i no pas *uve. Això s'ha de tenir en compte en la lectura de sigles que contenen una v i quan es lletregen mots.

Exemples
- La paraula víking s'escriu amb ve (baixa) [llegit ve o ve baixa].
- VP és la sigla de vist i plau [llegit ve pe].