Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
x (ics o xeix)

Categoria
Nom femení

Descripció
Com que la lletra x serveix per als sons que trobem a examen [gz] i a taxa [ks], d'una banda, i el que trobem a xocolata o peix, de l'altra, té els noms d'ics i xeix, i no pas *equis. Això s'ha de tenir en compte en la lectura de sigles que contenen una x i quan es lletregen mots.

Exemples
- La paraula mixeta s'escriu amb x [llegit ics o xeix].
- L'abreviatura de baixos és bxs. [llegit be ics (o xeix) essa punt].