Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
terminacions -(s)sió

Categoria
Pronunciació

Descripció
S'ha de parar atenció a una sèrie de paraules acabades en -sió o -ssió que molta gent pronuncia malament. Per a pronunciar-les correctament, s'ha de mirar la grafia:
- Si hi ha una s entre vocals, es pronuncien amb el so [z]: adhesió, cohesió, concisió, confusió, conclusió, corrosió, decisió, inclusió, irrisió, lesió, etc.
- Si hi ha ss entre vocals, es proununcien amb el so [s]: paraules derivades de missió, gressió, pressió (i missor, gressor, pressor), com remissió, transmissió, agressió, regressió, impressió, repressió, transmissor, agressor, impressor, i altres mots, com concessió, recessió, etc.

Exemples
- No em sembla una bona decisió [pronunciat amb el so [z]; però la c, amb el so [s]].
- Anirà bé que expressis aquest pensament amb més concisió [pronunciat amb el so [z]; però la c, amb el so [s]].
- La retransmissió del partit d'ahir no va tenir gaire èxit [pronunciat amb el so [s]].
- Darrerament es denuncien més les agressions contra les dones [pronunciat amb el so [s]].