Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
gaudir

Categoria
Verb intransitiu

Descripció
Verb que no sol ser transitiu (encara que té una accepció transitiva), sinó que va amb la preposició de en els diversos sentits que té, reals o figurats: 'sentir goig o un viu plaer', 'posseir una cosa de la qual es treu un profit, un avantatge', etc. No és correcte substituir aquest verb pel castellanisme *disfrutar, el qual també es pot traduir amb altres verbs semblants, segons el matís i el context: passar-ho bé, divertir-se, fruir, xalar, etc.

Exemples
- Gaudiu de la festa, avui que podeu [i no pas Disfruteu].
- Els socis d'aquesta entitat gaudeixen d'una bona oferta de serveis [i no pas disfruten d'].