Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
reflectir

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
A més del sentit que té en el camp de la física, 'produir, una superfície, la reflexió', significa 'reproduir la imatge d'una cosa com fa un mirall', tant en sentit propi com figurat. És el mot correcte en comptes de l'incorrecte *reflexar.

Exemples
- Les paraules clau reflecteixen el contingut de la disposició [i no pas reflexen].
- En aquest monument hi ha reflectida la història de la ciutat [i no pas reflexada].