Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
en + infinitiu

Categoria
Preposició + infinitiu

Descripció
1. És correcte quan expressa temps, encara que és més habitual la construcció amb quan i verb conjugat.
2. És incorrecte quan fa de complement preposicional d'un verb. Llavors s'ha de substituir la preposició en per a, o a vegades de, segons el verb i el matís.

Exemples
1. En emprendre la tasca s'ha d'haver previst tot [igual que Quan s'emprèn].
- En entrar a casa ho va trobar tot desordenat [igual que Quan va entrar].
2. Tenen interès a complir els compromisos [i no pas en complir].
- Els qui venien de més a la vora han tardat més a arribar [i no pas en arribar].