Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
només

Categoria
Adverbi

Descripció
Sinònim habitual de solament. La construcció distributiva no solament... sinó també no es fa amb només, sinó amb solament.

Exemples
- Només hi ha una persona.