Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
tan sols

Categoria
Locució adverbial

Descripció
1. L'adverbi sols, sinònim de solament però amb un ús més culte, va precedit de l'adverbi tan només quan es vol reforçar; és a dir: tan sols no es pot utilitzar com a sinònim de sols o solament, sinó que té un matís intensiu i significa 'almenys, com a mínim'.
2. Aquesta locució precedida de la negació ni (ni tan sols) introdueix una frase o un membre de frase que indica exclusió d'una cosa que es podria haver considerat exceptuada d'una negació conjunta. És la locució correcta en comptes del castellanisme *ni siquiera.

Exemples
1. Tan sols fóssim cinc ja podríem començar.
- Fes tan sols el que et toca i ja estaran satisfets ['com a mínim'].
2. No ha vist ni tan sols les incorreccions més evidents [i no pas ni siquiera].
- No li han preguntat ni tan sols per la salut [i no pas ni siquiera].