Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
doncs

Categoria
Conjunció

Descripció
Indica conseqüència o conclusió del que s'ha dit abans. Per tant, no s'ha de fer servir quan es vol indicar causa, sinó que llavors s'ha de recórrer a conjuncions causals, com perquè, atès que o puix (que).

Exemples
- Convides totes les amistats? Doncs tindràs la casa plena.
- Així, doncs, ja sabeu per on heu de començar.
- Aquest sistema facilita l'operació perquè estalvia el tràngol de registrar-se prèviament [i no pas doncs].
- Us ho fem saber, atès que encara teniu la possibilitat de presentar-vos a la convocatòria [i no pas doncs].