Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
compondre

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
Entre els diversos sentits que té hi ha els de 'formar (un tot) reunint o combinant elements, parts, o ingredients diversos', 'fer una obra intel·lectual, artística, executant-ne les diverses parts i combinant-les d'una manera harmònica', 'produir una obra musical', 'arranjar (algú) el seu aspecte físic amb artifici'. És incorrecte fer servir composar en aquests sentits.

Exemples
- L'àrea en què treballa es compon de diversos serveis [i no pas es composa].
- És bona compositora: l'himne de l'associació l'ha compost ella [i no pas ha composat].
- Les fórmules s'han de compondre amb el mateix cos de lletra que la resta del text [i no pas composar].