Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
línia

Categoria
Nom femení

Descripció
El significat bàsic és 'extensió contínua d'una sola dimensió'. És incorrecta la forma *línea. Les formes correctes de l'adjectiu i el verb que s'hi refereixen, en canvi, són lineal i alinear respectivament, i no pas *linial ni *aliniar. En el camp de la informàtica s'han d'utilitzar les expressions en línia i fora de línia en comptes dels anglicismes on-line i off-line.

Exemples
- Proporciona serveis de suport a les línies de recerca.
- L'arquitecta de l'obra premiada posa èmfasi en les línies horitzontals.
- Aquesta institució ofereix formació en línia [i no pas on-line].