Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
paulatinament

Categoria
Incorrecte

Descripció
S'ha de substituir per gradualment, a poc a poc, de mica en mica, etc. segons el matís.

Exemples
- De mica en mica van anar introduint la nova idea [i no pas paulatinament].