Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
majúscula

Categoria
Nom femení

Descripció
1. Té la funció demarcativa (per la situació de la paraula en el text; indica començament de frase, de citació, de segons quines enumeracions) i la funció distintiva (indica la naturalesa específica de la paraula, és a dir marca noms propis -però només propis, singulars, no pas genèrics-, que es poden referir a persones, animals, llocs, dinasties, títols nobiliaris, formes de tractament i protocol·làries, objectes personalitzats, astres i cossos celestes, organismes i institucions, fets històrics, obres artístiques, publicacions, títols de documents oficials, etc.).
2. S'ha d'evitar l'ús abusiu de majúscules; si no tenen una funció determinada, si no hi ha una raó clara perquè una paraula vagi amb majúscula, se n'ha de prescindir.
3. Les paraules segueixen les mateixes normes d'accentuació tant si van amb majúscules com si van amb minúscules. Per tant, les majúscules s'accentuen.
4. Les sigles s'escriuen amb majúscula, però no pas el nom desenvolupat, fora que sigui un nom propi.

Exemples
1. Només d'entrar va dir: "Bona nit i bona hora" [funció demarcativa].
- Ha vingut la senyora Joana Miralpeix, consellera de Justícia.
- Vine, Raspall [nom d'un gos], vine.
- La Comissió per a la Salvació del Delta ha parlat del delta de l'Ebre a l'edat mitjana.
- Per Sant Blai es planta l'all.
- Al gener hi haurà la Jornada de les Malalties Mentals.
- Ha trobat molt bona l'obra de Tísner Paraules d'Opoton el Vell.
2. S'interessa pel romànic i el modernisme [i no pas Romànic ni Modernisme].
- Sempre retreuen el nacionalisme dels altres [i no pas Nacionalisme].
- Ha dirigit diverses tesis que tracten de la cultura ibèrica [i no pas Tesis ni Cultura Ibèrica].
- Caminen cada dia de la plaça de les Castanyes a l'avinguda dels Til·lers [i no pas Plaça ni Avinguda].
3. COMISSIÓ TÈCNICA DISCIPLINÀRIA,
Maria Àngels, l'Índia.
4. PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat),
- EGB (educació general bàsica),
- PIB (producte interior brut),
- SMI (Sistema Monetari Internacional),
- DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

Bibliografia
Coromina, E. (1993, 3a. ed.). El 9 Nou. Manual de redacció i estil. Vic: Diputació de Barcelona / Eumo Editorial (pàg. 123-140).
"Ús de majúscules i minúscules", a Convencions gràfiques (1996). Barcelona: Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Estella, M.; Riera, M. (1995, 2a. ed.). Les majúscules i les minúscules. Bellaterra: Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Majúscules i minúscules (1992, 2a. ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. (Estudis i Propostes, 1).
Proposta d'ús de majúscules i minúscules (1995). Barcelona: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona.