Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
PIME

Categoria
Nom femení

Descripció
Petita i mitjana empresa. La sigla, amb majúscules i de forma invariable, conviu amb el mot lexicalitzat, que pot prendre, per tant, el morfema de plural (pime, pimes).

Exemples
- Aquest vespre faran un programa sobre les PIME (o pimes) [i no pas PIMEs ni PYME].