Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
tipus

Categoria
Nom masculí

Descripció
Entre els nombrosos significats que té, hi ha els de 'forma general, pla d'estructura, conjunt de propietats principals, comuns a un cert nombre d'individus o d'objectes' i 'en una classificació, cadascun del grups que tenen una mateixa mena d'estructura', per als quals significats no és correcte el mot tipologia.

Exemples
- Es resolen necessitats formatives de diversos tipus [i no pas diverses tipologies].
- En aquesta activitat es fan servir més cintes de vídeo i d'àudio que no pas en un altre tipus de feina [i no pas una altra tipologia].