Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
interjecció

Categoria
Nom femení

Descripció
Mot o locució invariable equivalent a una oració que expressa un estat afectiu del parlant: admiració, sorpresa, alegria, repugnància, salutació, dolor, etc. (per exemple, apa!, renoi(s)!, ai festa!, ecs!, ei!, hola!, ai!). S'ha d'anar amb compte a mantenir les que són pròpies de la nostra llengua i no substituir-les per altres de forasteres.

Exemples
- Apa, quina joguina més divertida que tens [i no pas Hala, interjecció que en català no indica admiració o sorpresa]!
- Alça aquí! Qualsevol s'ho creu [i no pas Anda ya!].
- Au, que arribarem tard!