Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
dret/a

Categoria
Participi i adjectiu

Descripció
Entre altres coses vol dir 'en posició vertical'; per tant, és el mot correcte per a substituir el barbarisme *de peu. Una altra expressió correcta que també pot substituir aquest barbarisme és a peu dret.

Exemples
- Tots els seients eren ocupats i es van haver d'estar tota l'hora drets [i no pas de peu].
- Quan va entrar la directora de l'orquestra tota la gent es va posar dreta [i no pas de peu].