Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
relacionar

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
1. Correcte quan vol dir 'posar en relació', 'tenir relació' o 'mantenir relacions d'amistat, comercials o del que sigui'.
2. Incorrecte quan vol dir fer una llista, fer una relació, que són les expressions que s'han d'utilitzar en aquest sentit.

Exemples
1. Perquè el cervell funcioni bé ha de relacionar les causes amb els efectes.
- Ens relacionem amb dues entitats culturals.
2. Heu de fer una llista dels integrants del grup [i no pas relacionar els].
- A continuació indiquem (o fem una llista d) els fenòmens que hem observat [i no pas relacionem].