Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
customitzar

Categoria
Incorrecte

Descripció
Aquest verb, incorrecte i incomprensible en català tant amb aquesta grafia com amb la u i la o intercanviades, s'ha de substituir per personalitzar, adaptar al client, adaptar als clients o una altra construcció que sigui comprensible.

Exemples
- Cada plataforma serà adaptada al(s) client(s) d'acord amb les necessitats de la seva organització [i no pas serà customitzada ni serà costumitzada].