Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
pertinència

Categoria
Nom femení

Descripció
Qualitat de pertinent. No s'ha de confondre amb pertinença.

Exemples
- És evident la pertinència de plantejar aquest problema a l'assemblea.