Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
paper

Categoria
Nom masculí

Descripció
Mot de diversos significats (vegeu el diccionari), que no ha de substituir, però, els mots catalans treball, estudi, informe, etc., com passa actualment com més va més per influència de l'anglès.

Exemples
- Aquesta institució vol fer una tasca de divulgació dels resultats de la recerca amb la publicació de treballs i l'organització de cursos i seminaris [i no pas papers].
- Va presentar un informe a les jornades del gener [i no pas paper].