Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
oblidar

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
1. L'ús d'aquest verb, que té els sentits de 'perdre la memòria d'una cosa, no recordar-la, no tenir-la present en l'esperit', 'no pensar a agafar una cosa', 'no pensar en algú o alguna cosa per negligència o per desafecte', 'no recordar-se d'algú o alguna cosa', no ha de fer deixar el de descuidar-se, ben corrent i poc artificiós, que per influències forasteres es va bandejant.
2. És incorrecte fer-lo pronominal i reflexiu alhora, cas en què s'ha d'utilitzar descuidar-se o oblidar-se.

Exemples
1. Volen una ciutat que miri cap al futur sense oblidar el passat.
- No ens va poder dir el nom del poble perquè l'havia oblidat.
2. Havia d'anar a l'Ajuntament i me n'he descuidat (o me n'he oblidat) [i no pas se m'ha oblidat].