Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
constrènyer

Categoria
Verb transitiu

Descripció
Verb de la segona conjugació i no pas de la tercera (amb e i no pas amb i, doncs), que significa 'obligar, reduir algú a obrar contra la seva voluntat', 'reprimir, contenir, cloure estrenyent'.

Exemples
- Els gestors del monopoli han constret els usuaris a pagar una sanció de recàrrec per retard [i no pas han constrenyit].