Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
pas

Categoria
Nom masculí

Descripció
1. Entre molts altres significats, indica el moviment que es fa amb les cames per a caminar, alçant i avançant un peu fins a tornar-lo a posar a terra, significat que, en sentit propi, comparteix amb passa, mot utilitzat especialment per a comptar-los i per a indicar mida. Per tant, no s'ha de substituir sistemàticament el nom masculí pel femení, ja que el primer és més usual.
2. Quan es parla de fer un pas, ja s'entén que és endavant i, per tant, no s'ha de dir aquest adverbi. El que s'indicaria, si fos el cas, és si el pas és endarrere o cap al costat.

Exemples
1. Caminava amb passos llargs i mesurats (o passes llargues i mesurades).
- Han arribat a comptar mil quatre passos (o passes) durant la marxa.
- Ja voleu discutir la qüestió principal? Hem de fer un pas previ [i no pas una passa prèvia].
- Us explicarem quins passos heu de seguir [i no pas quines passes].
2. Han fet quatre passos i ja hi han arribat [i no pas passos endavant].
- El guardó que ha obtingut aquesta novel·lista significa un pas en la seva consolidació com a escriptora [i no pas pas endavant].