Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
recórrer

Categoria
Verb transitiu i intransitiu

Descripció
Verb que té diferents sentits i usos. En el camp jurídic, quan significa 'acudir a un jutge, a una autoritat, amb una demanda o petició' o 'interposar un recurs davant una instància superior contra una resolució dictada per un òrgan administratiu o judicial inferior', ha de ser intransitiu i amb el complement introduït per la preposició contra i no pas transitiu, amb complement directe.

Exemples
- Malgrat que l'empresa era potent, les treballadores van recórrer contra la sentència i van guanyar [i no pas van recórrer].
- El fiscal ha recorregut contra aquesta decisió [i no pas ha recorregut].