Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
quadrimestre

Categoria
Nom masculí

Descripció
Espai de quatre mesos. L'adjectiu referit a aquest mot és quadrimestral i no pas *quatrimestral.

Exemples
- Les sessions duren un quadrimestre [i no pas quatrimestre].
- Cada quadrimestre renoven la pàgina web de l'empresa [i no pas quatrimestre].