Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
previ/èvia

Categoria
Adjectiu

Descripció
Anterior, que precedeix quelcom. Funciona com els adjectius, és a dir, generalment posposat al nom; per tant, s'ha d'evitar l'ús d'ablatiu absolut d'aquest adjectiu en català, calcant la construcció de l'espanyol, del tipus *prèvia presentació, *previ examen, en comptes de les construccions pròpies: havent presentat prèviament, amb la presentació prèvia, després d'haver fet un examen, etc.

Exemples
- Malgrat que aquests passos previs no tinguin una dimensió pública, són importants de mantenir [correcte].
- Els socis d'aquesta entitat, havent pagat prèviament (o amb el pagament previ d') una quota anual, tenen dret a dues places [i no pas previ pagament d'].
- En aquests cursos, després d'haver superat (o amb la superació prèvia d') un examen presencial, s'atorga un diploma [i no pas prèvia superació d'].