Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
unànime

Categoria
Adjectiu

Descripció
Dit d'una pluralitat de persones que convenen en un mateix parer, que tenen i manifesten una concordança total d'idees, opinions, etc.; dit d'allò que és plenament compartit per una pluralitat de persones. Té la mateixa terminació en masculí i en femení; per tant, no és correcta la forma *unànim.

Exemples
- Els treballadors han estat unànimes en les reivindicacions [i no pas unànims].
- Hem pres una decisió unànime a la reunió del matí.