Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
potser

Categoria
Adverbi

Descripció
1. Denota la possibilitat del que hom diu. No és correcte en aquest sentit utilitzar l'adjectiu igual.
2. S'ha de distingir aquest adverbi, que té un sol accent tònic (a la e), del conjunt de dos verbs pot ser, en què lògicament hi ha un accent tònic a cada paraula.
3. El verb modificat per aquest adverbi no ha d'anar en subjuntiu sinó en indicatiu o condicional.

Exemples
1. Potser també m'hi apuntaré [i no pas Igual].
- Potser en aquest moment pensa en tu [i no pas Igual].
2. Potser plourà [diferent de Pot ser que plogui].
- A hores d'ara potser ja han acabat [diferent d'A hores d'ara pot ser que ja hagin acabat].
3. Em va dir que potser vindria [i no pas potser vingués].
- Potser tornaran tard [i no pas Potser tornin].