Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
igual

Categoria
Adjectiu i adverbi

Descripció
De les mateixes característiques. Com a adverbi només significa 'd'una manera igual' i, per tant, és incorrecte en el sentit de potser.

Exemples
- Són tan ben avinguts que sempre pensen igual.
- Potser li semblarà bé i tot [i no pas Igual].