Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
immediacions

Categoria
Incorrecte

Descripció
Castellanisme que s'ha de substituir per encontorns, voltants, volts, rodalia, etc., quan té aquest sentit. En algun camp especialitzat existeix el mot immediació en altres sentits.

Exemples
- Van veure l'atracador pels voltants del poble [i no pas per les immediacions].
- La rodalia de la gran ciutat ha quedat ben malmesa [i no pas Les immediacions].