Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
d'immediat

Categoria
Seqüència de mots

Descripció
És incorrecte com a locució adverbial en comptes d'immediatament.

Exemples
- Li van telefonar que anés immediatament a casa [i no pas d'immediat].