Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
fins aquí podíem arribar!

Categoria
Seqüència de mots

Descripció
És incorrecte quan es fa servir com a frase feta calcada de l'espanyol. En aquest cas s'ha de substituir per l'expressió ja n'hi ha prou d'aquest color! o una altra d'adequada al context.

Exemples
- Treballar diumenge i tot? Ja n'hi ha prou d'aquest color [i no pas Fins aquí podíem arribar]!