Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
de la mà (de)

Categoria
Seqüència de mots

Descripció
Aquest seguit de mots és incorrecte quan s'agafa com una expressió, en sentit real o figurat, en comptes de donant la mà a, acompanyat de, al costat de, amb el guiatge de, guiat per, de bracet, etc., que és com s'ha de dir.

Exemples
- Va comparèixer tot content donant la mà a la mestra [i no pas de la mà de].
- Visitaran el museu guiats per (o amb el guiatge de) persones que siguin expertes en art [i no pas de la mà de].
- Utopia i ideologia van lligades (o de bracet) [i no pas de la mà].
- Per això la formació, la competitivitat i la solidaritat són conceptes que han d'anar junts [i no pas de la mà].