Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
fer-se un rot

Categoria
Incorrecte

Descripció
Vegeu el punt 4 de tirar.