Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
tant/a

Categoria
Adjectiu, pronom i adverbi

Descripció
Mot que no s'ha de confondre amb tan. Té dues funcions.
1. Adverbi: acompanya verbs i és invariable.
2. Adjectiu o pronom: acompanya o substitueix substantius i varia de gènere i nombre segons el nom que acompanya o substitueix. Quan és adjectiu pot anar seguit de la preposició de.

Exemples
1. Si s'està tant a la feina, és que no fa res a casa.
- Corrent tant acabaràs de seguida.
2. Hi ha tantes dones que treballen sense compensacions...
- Aquell hivern va fer tant de fred que es van glaçar les canonades.