Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
no... tan(t)... com

Categoria
Seqüència de mots

Descripció
Correlació que indica una comparació. No és correcte fer aquest tipus de frase amb els termes no correlatius tan o tant i sinó.

Exemples
- No és tan important per les titulacions que imparteix com per les experiències que s'hi porten a terme [i no pas No és tan important [...] sinó].
- No consisteix tant en la bondat dels productes com en el servei que poden fer [i no pas No consisteix tant [...] sinó].