Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
famós/osa

Categoria
Adjectiu

Descripció
Que té molta fama. No és correcte en aquest sentit afamat/ada.

Exemples
- És una investigadora molt famosa en el seu camp d'estudi [i no pas afamada].
- Malgrat ser tan famós, ha accedit a venir [i no pas afamat].