Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
recercaire

Categoria
Nom i adjectiu

Descripció
Malgrat que aquesta paraula es podria formar sobre la base d'un substantiu, com les altres que es formen amb el sufix -aire (cadiraire, drapaire, boletaire, etc.), el mot correcte per a designar la persona que es dedica a fer recerca o investigar és investigador/a.