Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
contemplar

Categoria
Verb transitiu

Descripció
1. És correcte quan vol dir 'esguardar atentament absorbint-se en la vista de l'objecte'; 'meditar'; 'donar a algú tots els gustos o satisfaccions'.
2. És incorrecte emprar-lo en comptes de pensar, preveure, tenir en compte, recollir.

Exemples
1. Cada diumenge es passa el matí contemplant el paisatge.
- No contempleu tant aquesta criatura, que es tornarà inaguantable.
2. La llei no preveu aquesta circumstància [i no pas contempla].
- Aquell treball pedagògic té en compte la diversitat d'ambients culturals [i no pas contempla].